Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 520/RMČ/2018


k informaci o provedení kontroly přenesené působnosti výkonu stavebního úřaduRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek kontroly přenesené působnosti výkonu stavebního úřadu


II. u k l á d á

Ing. Věře Joudové, vedoucí odboru výstavby


realizovat opatření k nápravě zjištěných nedostatkůIng. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Věra Joudová
Na vědomí: OV, KT - odd. kontroly a stížností