Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 521/RMČ/2018


k informaci o provedené kontrole na odboru sociálních věcí a zdravotnictvíRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek kontroly na odboru sociálních věcí a zdravotnictví


II. u k l á d á

Františku Bradáčovi, Dis., vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví


realizovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků

T: 30. 11. 2018


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: František Bradáč, DiS.
Na vědomí: OSVZ, KT - odd. kontroly a stížností