Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 522/RMČ/2018


k návrhu na povolení pracovní cesty Ing. Ilony PickovéRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí Ing. Ilony Pickové na exkurzi na Dni bez aut pořádaný v rámci Evropského týdne mobility 2018 v Bruselu v termínu 16. - 17. 9. 2018
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: OHS, OŘEŠ