Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 524/RMČ/2018


k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

schválený rozpočet

příjmy 392.268,50 tis. Kč

výdaje 451.399,50 tis. Kč

financování 59.131,00 tis. Kč


rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 6. 8. 2018

příjmy 517.393,20 tis. Kč

výdaje 661.752,40 tis. Kč

financování 144.359,20 tis. Kč


rozpočet po 16. rozpočtovém opatření ke dni 27. 8. 2018

příjmy 517.940,90 tis. Kč

výdaje 662.300,10 tis. Kč

financování 144.359,20 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 25. 9. 2018
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ