Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 526/RMČ/2018


k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávacím podmínkám k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů Z© a M© v Praze 14"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávacím podmínkám k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů Z© a M© v Praze 14"


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zaslání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávacím podmínkám k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů Z© a M© v Praze 14"

T: 5. 9. 2018Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI