Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 527/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0763/2017/OI/1101 na akci "Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0763/2017/OI/1101 na akci "Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská"


II. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0763/2017/OI/1101 na akci "Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská"


T: 14. 9. 2018Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP