Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 531/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci "Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci "Zastávka BUS v ulici Nedokončená"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci "Zastávka BUS v ulici Nedokončená"


T: 14. 9. 2018Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ