Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 533/RMČ/2018


k vyhodnocení veřejné zakázky na služby "Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce" zadávané formou nadlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokoly z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na služby "Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce" zadávané formou nadlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na služby "Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce" zadávané formou nadlimitního řízení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: SP Černý Most, s. r. o.

Sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14

IČO: 242 49 955


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 141. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na služby "Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce" zadávané formou nadlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 10. 9. 2018

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy k veřejné zakázce na služby "Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce" zadávané formou nadlimitního řízení

T: 30. 9. 2018


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP, OHS, OSVZ, SMP-14, a.s.