Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 534/RMČ/2018


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s." zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise z 30. 8. 2018 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s."


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele:


Eko-servis s. r. o.

Sídlo: Opatovská 1763, Praha 4, 149 00

IČ: 457 96 793


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

T: ihned
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.