Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 536/RMČ/2018


k návrhu na zajištění realizace správy, provozu, údržby a opravy tepelných zařízení zadavatele pro rozvod tepla a teplé užitkové vody a jejich vnějších rozvodů ve správě SMP 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vypsání výběrového řízení na provádění správy, provozu a servisu TZ a rozvodů ve správě SMP 14 , Správou majetku Praha 14, a.s., za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem "Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14", dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit vypsání výběrového řízení na provádění správy, provozu a servisu TZ a rozvodů ve správě SMP 14, zadávací dokumentací veřejné zakázky "Správa provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14", dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, OI, OŘEŠ