Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 679/RMČ/2018


k návrhu na souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy v prostorách sloužící podnikání v objektu č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prodloužením podnájemní smlouvy mezi nájemcem paní Kateřinou Vaverkovou, bytem X XXXXXXX, XXX XX XXXXX a Oksanou Černou, se sídlem Hvozdnice 130, 252 05, IČ: 267 38 589, která bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemcem

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s prodloužením podnájemní smlouvy na část prostor v objektu č. p. 742, ulice Bryksova, Praha 9

T: 31. 12. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce