Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 680/RMČ/2018


k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j.: 05/SMP/09 ze dne 19. 3. 2009 na prostory v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška na dobu určitou a na prodloužení smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze dne 18. 6. 2009 na adrese Gen. Janouška 902, Praha 9, na dobu určitouRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s prodloužením smlouvy o nájmu č. j.: 05/SMP/09 ze dne 19. 3. 2009 na adrese Gen. Janouška 902, Praha 9 na dobu určitou do 30. 9. 2024, pro nájemce B.Braun Avitum s. r. o., se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ: 61856827


2. s prodloužením smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze dne 18. 6. 2009 na adrese Gen. Janouška 902, Praha 9 na dobu určitou pro podnájemce Středisko očkování a cestovního lékařství s. r. o. na dobu určitou do 30. 9. 2024

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím pana Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní
společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s prodloužením smlouvy o nájmu na dobu určitou a to do 30. 9. 2024, v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška a zároveň informovat nájemce o souhlasu s prodloužením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor na dobu určitou

T: 31. 1. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM