Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 681/RMČ/2018


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019

T: 30. 11. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce