Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 684/RMČ/2018


k návrhu na Kolektivní smlouvu a rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2019 a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2019Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. Kolektivní smlouvu na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019


2. rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2019 a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2019


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


seznámit zaměstnance městské části Praha 14 s Kolektivní smlouvou a se Zásadami tvorby a použitím zaměstnaneckého fondu na rok 2019T: 31. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO, odborová organizace - JUDr. Bašná