Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 685/RMČ/2018


k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k záměru vydání vyhlášky hl. m. Prahy omezující provoz hostinských zařízeníRada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


se záměrem na vydání vyhlášky k regulaci provozní doby hostinských zařízení


II. s c h v a l u j e


návrh vyjádření městské části Praha 14 k záměru vydání vyhlášky hl. m. Prahy k regulaci provozní doby hostinských zařízení


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předání vyjádření MČ Praha 14 na MHMP
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: ŽO