Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 690/RMČ/2018


k indikátorům udržitelného rozvoje měst v kontextu místní Agendy 21Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


1. výsledky dotazníkového šetření ECI A.1 a A.3


2. hodnoty místně specifických indikátorů MČ Praha 14


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


předkládat výsledkové hodnoty sady místně specifických indikátorů Radě městské části Praha 14

T: každoročně do 31. 12.Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK