Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 691/RMČ/2018


k záměně zdrojů finančních prostředků poskytovaných příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní formou příspěvku na provoz z rozpočtu MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


záměnu zdrojů finančních prostředků poskytovaných příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní formou příspěvku na provoz z rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 1.400.000 Kč, které budou poskytnuty z přijatého daru od společnosti MERKUR CASINO a.s. na zajištění kulturních akcí konaných na území MČ Praha 14


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit záměnu zdrojů finančních prostředků poskytovaných příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní formou příspěvku na provoz z rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 1.400.000 Kč, které budou poskytnuty z přijatého daru od společnosti MERKUR CASINO a.s. na zajištění kulturních akcí konaných na území MČ Praha 14

T: 31. 12. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, Praha 14 kulturní