Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 692/RMČ/2018


k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy 392.268,50 tis. Kč

výdaje 451.399,50 tis. Kč

financování 59.131,00 tis. Kč


rozpočet po 22. rozpočtovém opatření ke dni 5. 11. 2018

příjmy 577.961,90 tis. Kč

výdaje 716.043,80 tis. Kč

financování 138.081,90 tis. Kč


rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 20. 11. 2018

příjmy 580.574,60 tis. Kč

výdaje 705.867,50 tis. Kč

financování 125.292,90 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 18. 12. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ