Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 693/RMČ/2018


k poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelce ZŠ Gen. JanouškaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s poskytnutím odměny ředitelce ZŠ Gen. Janouška k životnímu jubileu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit ředitelku ZŠ Gen. Janouška s výší poskytnuté odměny

T: 30. 11. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelka ZŠ Gen. Janouška