Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 695/RMČ/2018


ke zrušení veřejné zakázky na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízeníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zrušení veřejné zakázky na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízení


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit zrušení veřejné zakázky na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízení


T: 6. 12. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP