Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 696/RMČ/2018


ke zrušení veřejné zakázky na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení" zadávané formou nadlimitního řízeníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 504/RMČ/2018 k veřejné zakázce na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení" zadávané formou nadlimitního řízení


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 504/RMČ/2018 k veřejné zakázce na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení" zadávané formou nadlimitního řízení

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ