Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 697/RMČ/2018


k zahájení veřejné zakázky na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II." zadávané formou nadlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II." zadávané formou nadlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II." zadávané formou nadlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II." zadávané formou nadlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II." zadávané formou nadlimitního řízení


T: 15. 1. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ