Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 698/RMČ/2018


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti "on premise" infrastruktury městské části Praha 14"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti "on premise" infrastruktury městské části Praha 14"


2. návrh výzvy k uvedené veřejné zakázce, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14
zajistit veškerá jednání související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti "on premise" infrastruktury městské části Praha 14"


T: 12. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14

Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ