Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 699/RMČ/2018


k návrhu na zajištění realizace opravy povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748 - 749, 198 00 Praha 14 - Černý MostRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


vypsání výběrového řízení na provedení opravy povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748 - 749, 198 00 Praha 14 - Černý Most za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem "Oprava povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748 - 749", dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit vypsání uzavřeného výběrového řízení na provedení opravy povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748 - 749, 198 00 Praha 14 - Černý Most za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem "Oprava povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748 - 749", dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS