Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 700/RMČ/2018


k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 24, Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 14, tedy investiceRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce bytového jádra byt č. 24, Bratří Venclíků 1071 bytového fondu ve správě MČ Praha 14" na provedení nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 24, Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 14, tedy investice, Správou majetku Praha 14, a. s., za podmínek stanovených směrnicí mandanta QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek" , dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit vypsání výběrového řízení na provedení nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 24, Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 14, tedy investice, Správou majetku Praha 14, a. s., za podmínek stanovených směrnicí mandanta QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek"

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, OI, OŘEŠ