Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 701/RMČ/2018


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce 5 bytových jader (ulice Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14" zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise ze dne 21. 11. 2018 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce 5 bytových jader (ulice Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14"


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro části 1, 2 a 3 dodavatele:

Obchodní firma: EKO-servis s.r.o.

Sídlo: Opatovská 1763, 149 00 Praha 4

IČ: 457 96 793


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro části 4 a 5 dodavatele:

Obchodní firma: OTISTAV s.r.o.

Sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

IČ: 248 32 898


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

1. zajistit veškeré právní úkony k ukončení zadávacího řízení s názvem "Rekonstrukce 5 bytových jader (Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14"

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybranými uchazeči

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, OI, OŘEŠ