Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 703/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na gastro zařízení č. j. 0182/2018/OI/ 1080 mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na gastro zařízení č. j. 0182/2018/OI/1080 mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na gastro zařízení č. j. 0182/2018/OI/ 1080 mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917


T: 6. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, MŠ Chvaletická