Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 705/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II."

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 "Dílčí energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků, Praha 14" uzavřené v rámci projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II."


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 "Dílčí energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků, Praha 14" uzavřené v rámci projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II."


T: 15. 12. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘE©