Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 706/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0205/2017/OI/1050 na akci "Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0205/2017/OI/1050 na akci "Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0205/2017/OI/1050 na akci "Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje"


T: 30. 11. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, KS