Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 707/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci "Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci "Zastávka BUS v ulici Nedokončená"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci "Zastávka BUS v ulici Nedokončená"


T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI