Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 708/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení"


T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI