Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 709/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0468/2017/OI/1050 na akci "Projekční práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0468/2017/OI/1050 na akci "Projekční práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou"


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0468/2017/OI/1050 na akci "Projekční práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou"


T: 30. 11. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP