Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 711/RMČ/2018


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vyjádření k prodeji příp. pronájmu pozemků parc. č. 2670/23, parc. č. 2670/26 a části parc. č. 2670/1 a parc. č. 2846/47, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í

s prodejem pozemků parc. č. 2670/23, parc. č. 2670/26 a části parc. č. 2670/1 a parc. č. 2846/47, k. ú. Kyje podle žádosti společnosti Stazap Properties, a. s., IČO 27235041 z důvodu přípravy sportovně rekreačního areálu Horní Lada

II. s o u h l a s í


s pronájmem pozemků parc. č. 2670/23, parc. č. 2670/26 a části parc. č. 2670/1 a parc. č. 2846/47, k. ú. Kyje podle žádosti společnosti Stazap Properties, a. s., IČO 27235041 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na 1 rok

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru hospodaření s majetkem MHMP


T: 10. 12. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM