Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 712/RMČ/2018


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vyjádření k prodeji případně pronájmu části pozemků parc. č. 2670/1 a parc. č. 2670/13, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemků parc. č. 2670/1 a 2670/13, k. ú. Kyje podle žádosti společnosti Iris Property, s. r. o., IČO 27937810 z důvodu přípravy sportovně rekreačního areálu Horní Lada

II. s o u h l a s í


s pronájmem části pozemků parc. č. 2670/1 a 2670/13, k. ú. Kyje podle žádosti společnosti Iris Property, s. r. o., IČO 27937810 na dobu neurčitou s výpovědní dobou na 1 rok


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru hospodaření s majetkem MHMP


T: 10. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM