Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 714/RMČ/2018


k uzavření 1. dodatku k nájemní smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uzavřením 1. dodatku k nájemní smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070, uzavřené s Židovskou obcí v Praze, IČO 445258, zastoupenou společností Matana, a. s., IČO 41691211, kterým se prodlužuje termín kolaudace přístupové cesty uvedený v čl. I, odst. 1.5 do konce června 2019


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření 1. dodatku k nájemní smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070, uzavřené s Židovskou obcí v Praze, IČO 445258, zastoupenou společností Matana, a. s., IČO 41691211


T: 10. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OI