Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2018


č. 762/RMČ/2018


k návrhu na uzavření smluv a objednávek na zajištění lyžařského výcviku v 1. pololetí školního roku 2018/2019 pro žáky 7. tříd základních škol, zřízených městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smluv a objednávek na zajištění lyžařského výcviku v 1. pololetí školního roku 2018/19 pro žáky 7. tříd základních škol, zřízených MČ Praha 14 (ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Šimanovská), mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek", dle předpokladu nákladů uvedených v příloze č. 1


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat ředitele základních škol o souhlasném stanovisku Rady městské části Praha 14, uvedeném v čl. I. tohoto usnesení

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Šimanovská, OPKČ