Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2018


č. 764/RMČ/2018


k návrhu na organizační strukturu v odboru Kancelář starostyRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


organizační strukturu v odboru Kancelář starosty od 1. 1. 2019


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 1. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO