Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2018


č. 766/RMČ/2018


k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti "on premise" infrastruktury městské části Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti "on premise" infrastruktury městské části Praha 14"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO: 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, se kterým bude uzavřena smlouva

III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14

zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti "on premise" infrastruktury městské části Praha 14"

T: 18. 12. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ