Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

v působnosti valné hromady obchodní společnosti SMP-14, a. s.

konaného dne 18. 12. 2018


č. 767/RMČ/2018


k odvolání členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. a ke jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

I. o d v o l á v á

v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zák. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a ustanovením čl. (C) odst. 2 stanov obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. tyto členy dozorčí rady jmenované obchodní společnosti:

Pavel Mašek
Ing. Karel Med
Josef Ťoupal
MUDr. Kateřina Pavlíčková
Ing. Petr Hukal
Josef Nový

a to s účinností k 18. 12. 2018

II. j m e n u j e

v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zák. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a ustanovením čl. (C) odst. 2 stanov obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. tyto členy dozorčí rady jmenované obchodní společnosti:

předseda: Bc. Adam Palát

MUDr. Kateřina Pavlíčková
Ing. Jan Liška
Mgr. Vladimír Tománek
Ing. Karel Med

a to s účinností k 18. 12. 2018

T: 18. 12. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

 
Na vědomí: Jiří Zajac, předseda představenstva SMP-14, a.s., Vladimír Mitáš, ředitel SMP-14, a.s., odvolaní a nově jmenovaní členové dozorčí rady SMP-14, a.s.