Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2018


č. 768/RMČ/2018


k návrhu na zajištění výměny zadních dveří do objektu Polikliniky Parník, Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání prací na nezbytné výměně zadních vstupních dveří do objektu Polikliniky Parník, Generála Janouška 902 , 198 00 Praha 9 Správou majetku Praha 14, a. s. (tedy investice) mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek"

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o dílo na nezbytnou výměnu zadních vstupních dveří do objektu Polikliniky Parník, Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9 Správou majetku Praha 14, a. s. (tedy investice) mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek"

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, OI, OŘEŠ