Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 351/RMČ/2019


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, ve veřejném zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 2 roky s možností automatického prodlužování, na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky s možností automatického prodlužování, na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 31. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT