Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 365/RMČ/2019


k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a vidimace a legalizaceRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a vidimace a legalizace provedenou kontrolní skupinou odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech 4. 6. 2019 a 6. 6. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: KT - oddělení kontroly a stížností, oddělení matriky, občanskosprávní odbor