Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 367/RMČ/2019


k projednání návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

navrhované změny v nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a nemá k těmto změnám připomínky


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, místostarostovi městské části Praha 14

informovat odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP o přijetí výše uvedeného usnesení Rady městské části Praha 14


T: 1. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra Ing. Petr Hukal

starosta městské části Praha 14 místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OD, OŽP, OPKČ