Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 368/RMČ/2019


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužbyRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

návrh nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužby

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14 
Na vědomí: OD, OPKČ