Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 369/RMČ/2019


k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města PrahyRada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a

s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy


II. n e m á p ř i p o m í n e k

k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OPKČ