Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 371/RMČ/2019

k uzavření darovací smlouvy s obchodní společností Coca - Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s přijetím daru od obchodní společnosti Coca - Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9, jehož účelem je zafinancování "studie drážní stezky Jahodnice"


II. s c h v a l u j e


uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností Coca - Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít darovací smlouvu mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Coca - Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9

T: 10. 7. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, KS ÚÚR, OŘEŠ