Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 375/RMČ/2019


k dodatkům č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, Základní školy, Praha 9, Černý Most - Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918, IČO: 61381233 a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0173/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015 mezi Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a městskou částí Praha 14


2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0176/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015 mezi Základní školou, Praha 9, Černý Most, Gen. Janouška 1006 a městskou částí Praha 14


3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0175/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015 mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a městskou částí Praha 14


4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0178/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015 mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 a městskou částí Praha 14


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatků ke smlouvě o výpůjčce u výše uvedených škol

T: 30. 6. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Šebelova