Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 376/RMČ/2019


k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I." v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČRRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I." v rámci OP PPR


II. s c h v a l u j e


uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I." v rámci OP PPR


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I." v rámci OP PPR

T: 8. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OI, OŘEŠ, OPKČ