Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 377/RMČ/2019


k zajištění sortimentu k provozu kaváren na Plechárně a v H55 příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnostiRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zajištěním sortimentu pro provoz kavárny na Plechárně a v H55 jejím provozovatelem, Prahou 14 kulturní, v rámci její doplňkové činnosti, a to:


1. nákupem zboží pivo Starosta od dodavatele Starosta, s. r. o., IČ: 015 03 723, v předpokládané hodnotě 600.000 Kč bez DPH/rok


2. nákupem zboží káva Excelsior od dodavatele Coffee House Management CZ s. r. o., IČ: 28528069, v předpokládané hodnotě 300.000 Kč bez DPH/rok


3. nákupem potravin a ostatních gastro výrobků od dodavatele Makro CZ IČ: 26450691, v předpokládané hodnotě 600.000 Kč bez DPH/rok


a to v termínu do 30. 6. 2020, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit nákup sortimentu pro provoz kaváren výše uvedeným způsobem

T: 30. 6. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OŘEŠ