Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 379/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 4 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, místostarostovi městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky na služby "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14" zadávané formou nadlimitního řízení

T: 31. 7. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD, KS